GRADERING

Som tecken på kunskap och skicklighet bär en karateka bälten i olika färger.
Nybörjare bär vitt bälte och de som behärskar alla grundtekniker erhåller svart bälte.
Svartbältesgraderna kallas för Dan och övriga för Kyu

 

De olika Kyu och Dan erhålles genom en examination inför ens instruktör eller kommitté.
Graderingarna delas in i tre olika avdelningar:  
Kihon (grundteknik)  
Kumite (kamp)  
Kata (form)  
Vitt bälte Nybörjare    
Rött bälte 9 kyu    
Orange bälte 8 kyu    
Gult bälte 7 kyu    
Grönt bälte 6 kyu    
Blått bälte 5 kyu    
Blått bälte 4 kyu    
Brunt bälte 3 kyu    
Brunt bälte 2 kyu    
Brunt bälte 1 kyu    
Svart bälte 1 dan