BRA ATT VETA

Shotokan JKA-Sweden
- Är den största och mest framgångsrika stilen i världen
- Alla klubbar är medlemmar i Svenska Budoförbundet
- Våra instruktörer är välutbildade
- Har regelbundet gemensamma träningsläger
- Dina graderingar gäller i hela världen
- Alla svartbälten är godkända av Japan Karate Association

Den Japanska konsten av självförsvar daterad till de gamla Kinesiska Buddistmunkarnas fysiska träning med sikte på en harmonisk kropp och själ. Karate är egentligen 2 ord. ”KARA” och ”TE” betyder ”TOM HAND” dvs. konsten att slåss utan vapen. Karate kom via Okinawa till Japan, där ett flertal olika stilar utvecklades. Den stil som vi utövar är Shotokan. Idag är karate en kombination av självförsvar. En sport för alla och ett sätt att hålla sig i fysiskt och psykiskt god form.

MOTION, STYRKA, SMIDIGHET För Dig som vill öka Ditt välbefinnande, Din kondition och samtidigt lära Dig något värdefullt.

KONCNTRATION
För Dig som vill utveckla Ditt psyke för att bättre kunna möta tidens krav

HARMONI
Karate är inte bara en sport utan en livsstil som Du mår bra av

TÄVLING
För Dig som vill testa Dina kunskaper mot andra likasinnade. Shotokan har fostrat många svenska– Europa– och världsmästare

SJÄLVFÖRSVAR
För Dig som inte vill anfalla, men kunna skydda Dig och Din omgivning

”Det finns inga offensiva tekniker i karate”
Detta är ett uttalande av Gichin Funakoshi, grundaren av Shotokan. Stilen kännetecknas av sina låga ställningar, kraftfulla tekniker och snabba förflyttningar. Som nybörjare får man lära sig de olika slag, sparkar och blokeringstekninker som är karatens verktyg. Vid varje gradering, c:a 2 gånger om året, får eleven visa sina tekniker, sin ”fighting spirit” samt kata.