OM KLUBBEN

                            

LOKAL: Backaskolan      TELEFON: 0411– 728 88

 

STYRELSEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER
 
  Ordförande Kenny Fransson Ledamot Lotta Ardin  
  Vice Ordförande Azem Barakovic   Jörgen Carlsson  
  Kassör Patrik Lindbladh      
  Sekreterare Ann-Britt Ottosson Valberedning Yvonne Axling  
        Mattias Persson  
      Revisor Setsuya Jönsson